Bijeenkomst Kennisplatform 11 mei 2016

Tijdens de bijeenkomst van het Kennisplatform Moeten en Willen op 11 mei 2016 is de webtool Moeten en Willen gedemonstreerd. De webtool is gericht op het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over beleidskeuzen voor onderhoud en verbetering. Doel is om deze keuzen te onderbouwen en inzichtelijk te maken. De webtool geeft toegang tot een unieke database met voorbeelden van juridisch verplicht onderhoud en de door de opdrachtgever vastgestelde basiskwaliteit.
Alle voorbeelden zijn gekoppeld aan prestatie-eisen, wet- en regelgeving en normen. Gebruikers kunnen de database online raadplegen, feedback geven en eigen voorbeelden aanleveren.

Bedoeld voor:
– Onderhoudsmanagers
– Technisch beheerders
– Bouwkundig makelaars
– Contractpartners en leveranciers

Meerwaarde:
– Voorbeelden gekoppeld aan wet- en regelgeving
– Onderscheid onderhoud eigenaar en huurder
– Aanleveren eigen voorbeelden en feed back

Kenmerken:
– Database online voor tablets en desktops
– Actualisatie aan de hand van wetgeving
– Beleidsthema’s en keuzen per organisatie
– Contentpagina’s met contractvoorwaarden per organisatie
– Standaardindelingen ruimten, elementen, functionele- en prestatie-eisen

Aanbod:
– Instructie methodiek Moeten en Willen
– Prestatie-eisen MOETEN
– Beleidskeuzen WILLEN
– Toevoegen voorbeelden
– Updates van wetgeving en beleid
– Gebruik webtool

De sheets van de bijeenkomst:
20160511-Presentatie-kennisplatform-MW-def

Artikel Haag Wonen: Maria Besselink – Uw onderhoudsbegroting kan scherper

tekst: Marie Besselink, senior beleidsmedewerker Haag Wonenhaagwonen

Inleiding

Veel woningcorporaties zijn op dit moment bezig met vastgoedsturing en assetmanagement. Binnen hun maatschappelijke opgave en marktomstandigheden proberen zij de prestaties van hun complexen te verbeteren.

Bij de maatschappelijke prestaties gaat het om zaken als betaalbaarheid, geschiktheid voor doelgroepen of verbetering van energielabels. Bij de financiële prestaties zijn huurinkomsten en onderhoudsuitgaven de belangrijkste posten om op te sturen. Haag Wonen heeft samen met de TU Delft (prof. Vincent Gruis) en adviesbureau DWVB+ (ir. Evert van Diepen) de methode Moeten en Willen ontwikkeld om scherper en bewuster te kiezen bij onderhoud en verbetering.

Moeten is juridisch verplicht, Willen is een toetsbare beleidskeuze

De kern van Moeten en Willen is het maken van onderscheid tussen onderhoud dat juridisch verplicht is (Moeten) en de overige onderhouds- en verbeteractiviteiten (Willen). Onderhoud dat juridisch verplicht is, moet altijd uitgevoerd worden. Het wel of niet uitvoeren van de overige onderhouds- en verbeterwerkzaamheden is een beleidskeuze van de woningcorporatie.

Het juridisch verplichte onderhoud (Moeten) is vastgelegd in de Woningwet, het Burgerlijk Wetboek, Bouwbesluit Bestaande Bouw, Besluit Huurprijzen Woonruimte en Gebrekenboek Huurcommissie. Eenvoudig gezegd gaat het om al het onderhoud dat nodig is om aanschrijvingen, verloren huurcommissiezaken en schade die het gebruik aantast te voorkomen.

Willen bestaat uit alle overige onderhoud- en verbeteractiviteiten, die een corporatie besluit uit te voeren. De methode onderscheidt zeven thema’s, waarop de corporatie iets kan Willen. Dit zijn: verbeteren van het binnenklimaat, energiezuiniger maken, verbeteren van de uitrusting en indeling, verbeteren van de uitstraling, aanpassen of veranderen van de doelgroep, verbeteren van de inbraakveiligheid of verminderen van de toekomstige onderhoudskosten.

Belangrijk in de methode is dat de Willen activiteiten onderbouwd moeten worden door een duidelijk meetbaar en toetsbaar doel. Deze doelen kunnen zijn: vermindering van het marktrisico, leveren van een maatschappelijke bijdrage of verbetering van het financieel rendement. Of anders gezegd: activiteiten die we Willen zijn geen impliciete keuzes van willekeurige medewerkers, maar expliciete corporatie keuzes, die we onderbouwen door meetbare resultaten op de corporatiedoelen.

Lees het hele artikel: http://www.moetenenwillen.nl/wp-content/uploads/2016/05/Artikel-Haag-Wonen-Moeten-en-Willen.pdf

Contact

Contact:
E-mail: info@dwvb.nl
Telefoon: +31 (0) 620740503

Adres

Postadres:
Postbus 3148
3101 EC Schiedam

Bezoekadres:
Hardwareweg 2
3821 BM Amersfoort

Aanmelden voor de nieuwsbrief: