Verhogen klanttevredenheid onderhoud met business-intelligence

De Aedes Benchmark 2018 maakt opnieuw duidelijk dat communicatie met huurders over de uitvoering en de te leveren kwaliteit van het onderhoud van grote invloed is op de klanttevredenheid. Ook kennis over de mening van de huurder over de kwaliteit van de woning blijkt van groot belang. Zo blijkt dat 37% van de huurders vindt dat er sprake is van achterstallig onderhoud omdat de woning niet voldoende is geïsoleerd.

Beeldinformatie speelt in de huidige communicatie via internet en mobiele applicaties een cruciale rol.  De toepassing van beeldherkenning in zoekmachines en in services voor kwaliteitsborging in combinatie met artificial intelligence is sterk toegenomen.

Om de communicatie over onderhoud te verbeteren is door DWVB B.V. een tool ontwikkeld voor het afleiden van referentiebeelden voor kwaliteitsniveaus. De tool analyseert beeldinformatie op basis van ruimten en bouwdelen met voorzieningen en gebreken. De resultaten zijn beschikbaar in de Online Referentiebibliotheek MoetenenWillen en de Casix Woningopname App.

De tool maakt gebruik van een algoritme voor het categoriseren van afbeeldingen door middel van beeldherkenning. De tool is gebaseerd op machine learning. Door het inbrengen en analyseren van meer informatie wordt de kwaliteit van de referentiebeelden en de betrouwbaarheid van de beeldherkenning verhoogd.

De tool wordt door DWVB B.V. ingezet om met de vastgoedexperts en IT-specialisten van de corporatie en ketenpartners referentiebeelden te ontwikkelen voor specifieke typen bezit of dienstverlening.

De referentiebeelden worden ingezet in de communicatie met huurders en ketenpartners over de aanwezige en de gewenste kwaliteit en voor e-learning. Zo kan de huurder tijdig aan de hand van referentiebeelden worden geïnformeerd over de eigen verplichtingen en de door de corporatie te nemen maatregelen.

In een vervolgstap wordt de tool toegepast door tijdens een opname ruimten met bouwdelen met aanwezige voorzieningen te herkennen en het kwaliteitsniveau te bepalen. Met behulp van deze gegevens worden indicaties gegeven voor te plannen maatregelen. Door het koppelen van additionele informatie over de woning uit een cartotheek neemt de betrouwbaarheid van de output verder toe.

Contact

Contact:
E-mail: info@dwvb.nl
Telefoon: +31 (0) 620740503

Adres

Postadres:
Postbus 3148
3101 EC Schiedam

Bezoekadres:
Hardwareweg 2
3821 BM Amersfoort

Aanmelden voor de nieuwsbrief: