Davy Fonteine (RWS Goes):

“De methodiek ‘Moeten en Willen’ is een prima hulpmiddel voor woningverbetering”Davy

 “Met de methodiek ‘Moeten en Willen’ kunnen we inzichtelijk maken welk planmatig onderhoud we wettelijk verplicht aan onze woningen moeten uitvoeren. Daarnaast hebben we de  mogelijkheid om op eenvoudige wijze zichtbaar te maken wat we extra doen – en waarin we dus extra investeren. Duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid zijn daarbij belangrijke thema’s. Net als een goede uitstraling, want we willen dat onze huurders prettig en gezond wonen in mooie woningen. Natuurlijk hebben we de conditiemeting als basis voor het onderhoud, maar met ‘Moeten en Willen’ word je je ook meer bewust van de keuzes die je maakt om de woningen optimaal te onderhouden.”        

Aan het woord is Davy Fonteine, medewerker strategisch en meerjarenonderhoud bij RWS Goes. In eerste instantie wilde de corporatie ‘Moeten en Willen’ toepassen om snel en eenvoudig te kunnen beoordelen waar besparingen mogelijk waren. “Vanzelfsprekend moeten we voldoen aan wet- en regelgeving, zoals die o.a. in de Woningwet, het Bouwbesluit etc. is opgenomen. Maar anno 2017 is dat wat ons betreft niet meer voldoende: we willen werken aan verbetering van woningen en wijken. Het gaat – na enkele moeizame jaren – weer beter met de woningcorporaties, dus die (financiële) ruimte zoeken we op. Daarnaast worden we geconfronteerd met een groot aantal actuele ontwikkelingen, waarvan het streven naar energieneutraliteit in 2050 een van de belangrijkste is. In 2018 presenteren we ons routeplan richting 2050, en ook daarbij is deze methodiek een interessant hulpmiddel.”

In de begroting
“Om nog beter te laten zien wat we doen en welke investeringen daarvoor nodig zijn, hebben we de methodiek dit jaar opgenomen in onze begroting. Dat werkt prima voor de interne organisatie. Als er een verzoek komt van een van de afdelingen, kunnen we snel en effectief onderbouwen waarom we het verzoek al of niet kunnen honoreren, terwijl we vroeger in feite alleen cijfers hadden. Die zeggen op zich niet zo veel. Deze methodiek helpt bij het stellen van prioriteiten.

Ook bij gesprekken over de prestatieafspraken met de gemeenten kunnen we ‘Moeten en Willen’ prima toepassen. Een voorbeeld is veiligheid. Door de eenvoudige methodiek kunnen we alle aspecten van dat onderwerp snel in kaart brengen en vervolgens bepalen welke maatregelen als eerste moeten worden uitgevoerd.”

Dat klinkt simpel!
Dat is het ook, vindt Fonteine. “De medewerkers die de opnames in de wijken uitvoeren, kunnen alle gegevens ter plaatse indelen in de juiste categorie. We kunnen dan direct beoordelen of er sprake is van wettelijk verplicht onderhoud of dat het gaat om extra maatregelen. In de toekomst biedt dit de mogelijkheid om deze informatie met de huurders te delen. Daarbij kijken we ook naar maatregelen die de bewoners zelf kunnen nemen, bijvoorbeeld om de woning energiezuiniger te maken.”

In de begroting
“We hebben ‘Moeten en Willen’ nu voor het eerst in de begroting opgenomen. Dat betekent dat we nu nog met name gefocust zijn op de financiële aspecten: hoe kunnen we het onderhoud zo efficiënt mogelijk uitvoeren, zodat er maximale ruimte ontstaat voor woningverbetering? We hebben zeven thema’s gedefinieerd die ervoor zorgen dat de woningen van RWS optimaal zullen presteren:

  1. verbetering van het binnenklimaat
  2. energiezuiniger woningen
  3. verbetering van de uitrusting of indeling
  4. verbetering van de uitstraling
  5. aanpassingen of veranderingen voor doelgroepen (zoals senioren)
  6. verbetering van de inbraakveiligheid
  7. toepassing van duurzame materialen.

We willen een verdiepingsslag maken. Vooral op het gebied van klachtenafhandeling kunnen we laten zien wat we als corporatie doen en wat de huurders zelf kunnen c.q. moeten doen. Ook dat wordt zichtbaar met deze methodiek.”

Online tool
“De webtool ‘Moeten en Willen’ ziet er ook interessant uit. Daarin krijg je door middel van een aantal selecties voorbeelden van juridisch verplicht onderhoud en beleidsmatige keuzes voor extra onderhoud en verbetering. De webtool is heel praktisch ingericht, dus ik denk dat hij voor RWS een prima hulpmiddel kan zijn. Zo zetten we weer een stap op weg naar meer efficiency én betere woningen!”

 

Contact

Contact:
E-mail: info@dwvb.nl
Telefoon: +31 (0) 620740503

Adres

Postadres:
Postbus 3148
3101 EC Schiedam

Bezoekadres:
Hardwareweg 2
3821 BM Amersfoort

Aanmelden voor de nieuwsbrief: