Onderhoud moeten en willen

Doel van de methodiek Moeten en Willen is scherper en bewuster kiezen bij onderhoud en verbetering. De methodiek maakt hiervoor onderscheid tussen onderhoud dat juridisch verplicht is (Moeten) en alle andere onderhouds- en verbeterwerkzaamheden als beleidskeuze (Willen).

Moeten is vastgelegd in de Woningwet, het Burgerlijk Wetboek, Bouwbesluit, Besluit Huurprijzen Woonruimte en Gebrekenboek Huurcommissie. Willen bestaat uit alle overige onderhoud- en verbeteractiviteiten die een corporatie besluit uit te voeren. Deze beleidskeuzen worden in de methodiek beschreven en onderbouwd met een meetbaar en toetsbaar doel.

Beleidskeuzen kunnen betrekking hebben op het verbeteren van het binnenklimaat, het energiezuiniger maken, het verbeteren van de uitrusting en indeling, het verbeteren van de uitstraling of het aanpassen of veranderen van de doelgroep. De doelen kunnen zijn vermindering van marktrisico, leveren van een maatschappelijke bijdrage of verbetering van financieel rendement. Meer informatie kunt u vinden op www.moetenenwillen.nl .

Contact

Contact:
E-mail: info@dwvb.nl
Telefoon: +31 (0) 620740503

Adres

Postadres:
Postbus 3148
3101 EC Schiedam

Bezoekadres:
Hardwareweg 2
3821 BM Amersfoort

Aanmelden voor de nieuwsbrief: